به همت انتشارات سروش؛

مجموعه ۶ جلدی «غرب شناسی» تجدید چاپ شد

فرهنگی

کتاب های مجموعه ۶ جلدی غرب شناسی با عناوین «غرب چکونه غرب شد»، «تکنولوژی رها»، «شبکه فریب»، «درس‌های دیپلماسی»، «اسلام هراسی» و «نخبگان سایه» توسط انتشارات سروش برای دومین بار چاپ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «تکنولوژی رها» نخستین جلد از مجموعه ۶ جلدی غرب شناسی است. نویسندگان این اثر با مرور بر چند رویداد آشنا در جهان امروز فناوری نشان می‌دهند که فناوری پیشرفته حاشیه‌هایی مبهم و نواقصی جدی دارد که ذاتی آن و ناشی از عدم قطعیت علوم امروز است که بستر آن هاست.  

این رویدادهای نمونه شامل حرف و حدیث‌های رسانه‌ای و سیاسی پیرامون عملکرد موشک‌های ضد موشک پاتریوت در جنگ اخیر امریکا در خلیج فارس، انفجار شاتل فضایی چلنجر، آزمایش‌های محفظه‌های سوخت هسته‌ای و باک‌های نفت سفید ضد دود برای سوخت هواپیما، مدلسازی‌های اقتصادی مغزهای متفکر اقتصاد اروپا، پرسش درباره منشأ واقعی نفت، و آثار فاجعه هسته‌ای چرنوبیل است که مؤلفان با موشکافی‌ها و تداعی‌های بجا و جذاب می‌کوشند میان علوم و دانش‌های فنی از یک‌سو و مباحث علوم انسانی از سوی‌دیگر پیوندی مفید برقرار کنند.

«غرب چگونه غرب شد؟» دومین کتاب از مجموعه غرب شناسی این انتشارات است که با نقد ادعاهای غرب در مسیر پیشرفت و توسعه، عوامل اصلی دستاوردهای غرب را از زبان یک دانشمند غربی بیان می کند.  هدف اصلی این اثر به چالش کشیدن یکی از باورهای رایج زمان حاضر درباره تاریخ و جغرافیای جهان است. باوری که تمدن اروپایی و به اصطلاح غرب، امتیازهای تاریخی منحصر به فردی از جنس خصلت های ویژه نژادی، فرهنگی، محیطی، ذهنی و روحی خاصی داشته که در طول تاریخ و تا زمان حاضر به آن نوعی برتری پایدار بر تمام جوامع دیگر بخشیده است.   در حقیقت این کتاب در ۴ محور عوامل موفقیت غرب در برخی از حوزه‌های مادی، اقتصادی و پیشرفت‌های تکنولوژی را بررسی و ادهاعای آن‌ها را نقد، بررسی و تحلیل می‌کند.

سومین «شبکه فریب» نام دارد که نویسنده با نگاهی مستقل از عملکرد احزاب حاکم و با استفاده از منابع و مدارکی فراتر از ادعاهای رسانه های غالب و با گشودن پرونده های برنامه ها و نقشه های دولت، واقعیت نقش انگلستان در گذشته و حال دنیا را نشان می دهد.  این اثر با مستندات خود خطاب به مردم انگلیس می گوید که باید خود را از قید و بند شبکه گزارش ها و تحلیل های ابهام زاه و مخدوش کننده حقیقت و فریب هایی که نخبگان کشورشان مسبب آن هستند، آزاد کنند و بدانند که نوعی خباثت خاص انگلیسی در پشت زبان دیپلماتیک و ظاهر سیاست گذارانشان سنگر گرفته است و هر چند در صحنه سیاست خارجی عموماً غیراخلاقی انگلستان، استثنائاتی هم مشاهده می شود، اما آن ها در مقایسه با کلیت صحنه، متأسفانه اندک و بی رنگ و رو هستند.

کتاب «نخبگان سایه» چهارمین کتاب از مجموعه غرب شناسی انتشارات سروش است که نوعی انسان شناسی اجتماعی است. نویسنده کتاب حاضر به روش های قدرت های بزرگ امروز دنیا و قواعد بازی جدیدی که نخبگان قدرت های معاصر در حال تدوین و تثبیت آن به نفع خود و شبکه های اجتماعی خودند و آثار ضمنی منفی آن برای دمکراسی، قانون گرایی و قواعد بازار آزاد می پردازد. رانت خواران و شبکه های رانتی موضوع دیگر مورد بررسی این اثر است که به زعم نویسنده محصول تلاقی بی سابقة تحولات سیاسی- اجتماعی بزرگی از قرون ۲۰ و ۲۱ یعنی خصوصی سازی حکومت، برون سپاری و مقررات زدایی، پایان جنگ سرد و رشد فناوری های اطلاعات است.

پنجمین کتاب، «درس های دیپلماسی»  نام دارد. این اثر خاطرات شغلی جان بَردی کیسلینگ از دوران ۲۰ ساله فعالیتش در سمت دیپلمات وزارت امور خارجه امریکا در چند کشور خاورمیانه و خاور نزدیک است.  فعالیت دیپلماتیک او با ارسال نامه استعفای ۲۴ فوریه ۲۰۰۳ از سمت مشاور سیاسی سفارت امریکا در دولت بوش پسر خاتمه پیدا کرد. او به این اعتقاد رسید که آمریکا با وجود ادعاهایش نمی تواند رهایی بخش همه مردم جهان باشد زیرا نه مشروعیت آن را دارد، نه توان آزمودنش را.   نویسنده کتاب متوجه شده است دولت از تروریسم همانند ابزار سیاست داخلی استفاده می کند و با گرایش های روزافزون حاکم بر اقدامات برون مرزی، آمریکا بیش از پیش از آرمان های آزادی خواهانه مورد ادعای متفکران خود دور می شود.

ششمین کتاب از مجموعه غرب شناسی، کتاب «اسلام هراسی» است که مولفان آن با مرور بر مجموعه ای از کاریکاتورها و دسته بندی و تحلیل محتوای آن ها، در کنار بازگویی واقعیات حیات مسلمانان امروز، خواسته اند بر وضع جاری، که فراتر از سطح احزاب لیبرال یا محافظه کار تبدیل به مسئله ای ملی شده است، نقدی علمی داشته باشند.  این اثر در ۵ فصل، مروری بر رویارویی دنیای غرب با جهان اسلام، نمادهای اسلامی نمادهای قدرت، تلقی کلیشه ای از مسلمانان و استقرار هنجار آمریکایی، مسلمانان افراطی و آمریکایی های میانه رو و برهه ها تدوین شده است.