افشین والی‌نژاد در ایسنا از تجربیاتش در بحران‌های جهانی گفت

روایت خبرنگار عکاس ایرانی از بم تا فوکوشیما

کد N846683