پایگاه جهانی بیابان لوت تشکیل می شود

فرهنگی

مدیر امور پایگاههای میراث جهانی از تشکیل پایگاه جهانی بیابان لوت پس از ثبت جهانی آن خبر داد و گفت:قرار است کاروانسرای روستای شفیع آباد با هزینه یک میلیارد تومانی برای تبدیل به پایگاه مرمت و تجهیز شود.

فرهاد عزیزی به خبرنگار مهر گفت: در بازدید میدانی که از بیابان لوت و کویر شهداد داشتم بحث مدیریت و ایجاد پایگاه مورد بررسی قرار گرفت. چون باید تا قبل از اینکه ارزیاب یونسکو به ایران بیاید، این پایگاه تشکیل شود. به همین منظور اعتبار یک میلیارد تومانی را به اداره کل میراث فرهنگی کرمان اختصاص دادیم تا پیمانکار بحث مرمت، حفاظت و تجهیز یک کاروانسرا در روستای شفیع آباد را انجام دهد. این کاروانسرا پایگاه جهانی بیابان لوت می شود.

وی گفت: روستای شفیع آباد یکی از نقاط شروع بازدید گردشگران از بیابان لوت است. همچنین در مذاکراتی که با مدیر میراث فرهنگی استان کرمان انجام شده، قرار است مدیری از کارشناسان استان کرمان برای گرفتن مسئولیت مدیریت پایگاه جهانی انتخاب شود در غیر این صورت اداره پایگاهها یک مدیر برای آن انتخاب می کند.

عزیزی بیان کرد: تا دو سه ماه اینده ارزیاب یونسکو از بیابان لوت برای بررسی وضعیت ثبت جهانی بازدید می کند. این پرونده نخستین پرونده میراث طبیعی ایران است که با مشارکت همه دستگاهها مرتبط از جمله منابع طبیعی تهیه شده است. از سوی دیگر ارزش های طبیعی بیابان لوت در این پرونده مورد توجه قرار گرفته است.