می‌نوشتم، آسفالت می‌کردند.../ ر. اعتمادی چرا ر. اعتمادی شد؟

اگرچه بسیاری ر.اعتمادی را با داستان‌های عاشقانه می‌شناسند اما بخش اعظمی از زندگی او به روزنامه‌نگاری گذشته است. او یکی از روزنامه‌نگاران «اطلاعات» و سردبیر مجله «جوانان» بود. در این بخش از مصاحبه، او از این که چرا عنوان ر.اعتمادی را برای خود انتخاب کرد می‌گوید.

می‌نوشتم، آسفالت می‌کردند.../ ر. اعتمادی چرا ر. اعتمادی شد؟اگرچه بسیاری ر.اعتمادی را با داستان‌های عاشقانه می‌شناسند اما بخش اعظمی از زندگی او به روزنامه‌نگاری گذشته است. او یکی از روزنامه‌نگاران «اطلاعات» و سردبیر مجله «جوانان» بود. در این بخش از مصاحبه، او از این که چرا عنوان ر.اعتمادی را برای خود انتخاب کرد می‌گوید.

 

 

کد N844383