در بهارستان شماره ۱۴۶ منتشر شد؛

روایتی از مرگ غیرملوكانه شاه در تبعید!

فرهنگی

شماره ۱۴۶ نشریه الکترونیکی «بهارستان» با روایتی از مرگ غیرملوكانه شاه در تبعید منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرنوشت آخرین شاهان حاكم در حكومت‌های سلطنتی كشورمان مشابه هم است؛‌ مرگ در غربت و تبعید. محمدعلی شاه قاجار نیز هر چند نوه دختری امیركبیر بود اما میراثی از جدش نداشت و بی‌تدبیری و ناتوانی‌اش در حكومت موجب شد تا عزل و تبعید شده و فرزند نوجوانش احمد میرزا جانشینش باشد. هر چند حكومت احمد شاه نیز چندان پابرجا نماند.

شماره ۱۴۶ نشریه الكترونیكی بهارستان ماجرای تبعید محمدعلی شاه قاجار و سال‌های آخر عمر وی را با عكس و سند روایت می‌كند. آسیب شناسی احزاب سیاسی در اواخر دوره قاجار، تصویر ایران در دوره ناصری به روایت حاج سیاح محلاتی و معرفی آبشار سوتك به عنوان یكی از جاذبه‌های گردشگری پایتخت، از جمله مطالب این نشریه الكترونیكی است.

«ساعت سردار لال گرو رفت» هم بخش دیگری از دفتر یادداشت‌های روزانه ناصرالدین شاه قاجار است كه اینجا می‌توانید آن را مطالعه كنید.