عباس احمدی با مهر مطرح کرد:

«مخزن‌الاشرار» در بازار کتاب/ جوشش شاعر طناز چیست؟

فرهنگی

تازه ترین دفتر شعر عباس احمدی با عنوان «مخزن الاشرار» از سوی سوره مهر در حالی منتشر شده که این شاعر معتقد است در سرایش شعر طنز سوژه یابی همان فعالیت جوششی است که شاعر باید انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر شعر طنز تازه ای از عباس احمدی شاعر و طنزپرداز معاصر با عنوان «مخزن الاشرار» از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

این شاعر و طنزپرداز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب عنوان کرد: این کتاب ۴۰ قطعه شعر و رباعی طنز است که به طور عمده حول و حوش موضوعات اجتماعی  شکل گرفته به عبارت دیگر ویژگی این اشعار سوژه محور بودنشان است.

وی همچنین در مورد اشعار نقیضه موجود در این کتاب نیز گفت: نقیضه ها را بیشتر به روی اشعار شاعران مطرح ایران نوشتم که میرزاده عشقی یکی از آنهاست.

به گفته احمدی برخی از این اشعار بیش از این توسط وی در فضای مجازی و یا جشنواره های طنز مطرح شده و بازخورد آن نیز توسط وی کسب شده است

احمدی در ادامه تصریح کرد: برخی معتقدند که کار طنز بیشتر از جوشش باید حاصل کوشش باشد. به باور من در شعر طنز جوشش همان بیافتن سوژه است و باقی موضوعات کوششی است که شاعر انجام می دهد تا یک شعر طنز را در قالب سوژهای که کوششی یافته به روی کاغذ بیاورد. بر همین باور برخی معتقدند به جای شعر طنز باید گفت: طنز منظوم که اشاره به همین مساله دارد.