پزشک در گفتگو با مهر:

ترجمه «فرهنگ اندیشه هابز» از سر گرفته شد

فرهنگی

ترجمه کتاب «فرهنگ اندیشه هابز» بعد از مدتی توقف، دوباره به همت منوچهر پزشک از سر گرفته شد.

منوچهر پزشک محقق و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: کاری که در دست انجام دارم، بازگردانی فرهنگ اندیشه هابز است و در حال حاضر اواسط این کار هستم. این کتاب اثر ا. پ. مارتی‌نیک و درباره اندیشه های توماس هابز فیلسوف انگلیسی است.

وی افزود: این فرهنگ، یک کتاب ۴۰۰ صفحه‌ای است که در حال حاضر ۱۷۰ صفحه آن را ترجمه کرده‌ام. در این اثر، مارتی نیک، تمام فلسفه هابز را زیر و رو کرده و به صورت مدخل های مختلف درآورده است و در مورد هر کدام، با استناد به آثار مختلف هابز، برای هر مدخل، چند خط یا چند صفحه توضیح نوشته است. مداخل را هم از زبان هابز نوشته است.

این مترجم در ادامه گفت: چند وقت پیش بود که مشغول ترجمه این اثر بودم ولی رایانه شخصی‌ام خراب شد و فایل ۱۰۰ صفحه از ترجمه کار، از دستم رفت. به همین دلیل بسیار ناراحت شدم و انگیزه انجام این کار را از دست دادم. تا این که چند ماه پیش دوباره تصمیم گرفتم آن را ترجمه کنم.  

پزشک گفت: بنابراین دوباره ترجمه این فرهنگ را آغاز کردم و حدود ۵ و ۶ ماه دیگر کار دارد.