انتشار مجموعه نمایشنامه؛

«روز ماندگار» به روایت ندا ثابتی خواندنی شد

فرهنگی

مجموعه ای از نمایشنامه های ندا ثابتی با عنوان «روز ماندگار» به بازار کتاب راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «روز ماندگار» شامل چهار نمایشنامه از ندا ثابتی از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شد.

ندا ثابتی از راه تجربه به نمایشنامه‌نویسی راه پیدا کرده و پس از تجربه‌های متعدد در حوزه نوشتن نمایشنامه امروزه یکی از نویسندگان موفق سناریوهای نمایشی تجربی به شمار می‌آید؛ نویسنده‌ای که با بن‌مایه‌های فلسفی سعی دارد آثاری بر پایه تجربه فضاها و تفکرات مختلف زیستی خلق کند.

مجموعه نمایشنامه «روز ماندگار» نیز بر پایه همین نگاه مجموعه چهار نمایشنامه است که توسط ثابتی در چند سال اخیر نوشته شده و در شکل و شیوه روایت و اتفاق داستانی هریک نوعی روایت تازه و متفاوت را به همراه دارد.

نمایشنامه نخست از این مجموعه با عنوان «صدایی در سحرگاه» متنی نمادی است که در آن با معرفی برخی نمادهای استعاری در مورد زندگی شهری، تلاش کرده است تا ساختار نوین و مصرف‌زده زندگی شهری و به اصطلاح متمدن را به چالش بکشد. او با انتخاب نماد مهندس شیمی در این اثر و مواجه کردن او با جامعه‌ای که تنها مصرف کردن به هر قیمتی را یاد گرفته و به هیچ روی حاضر به تغییر در این وضعیت نیست و نیز انتخاب دو فرشته به عنوان دو نماد خیر و شر، سعی دارد تا به زبان ساده خود به انتقاد از ساختار زیستی جامعه خود بپردازد. انتقادی که او آن را بسیار ساده و خودمانی و در فضایی ملموس و گاه طنزآمیز روایت می‌کند و بیش از هر چیز می‌توان آن را در قامت یک اثر نمایشی با متنی استعاری دانست.

در نمایشنامه دوم با عنوان «شک و شوک»، ثاتبی ابزار دیالوگ‌نویسی را به خدمت بیان فلسفی خود در آورده است. او در این متن به جای استفاده از طراحی صحنه سعی کرده با استفاده از دو شخصیت مرد جوان و مسن و نیز پسری جوان و مسن و روی به روی هم قرار دادن آنها در موقعیت‌های مختلف، بر پایه دیالوگ‌های رد و بدل شده میان آنها به نقدی اجتماعی از باورهای رایج در جامعه و نیز برخی عادات و نگرش‌های زیستی بپردازد و بر پایه همین مسئله از چهار زاویه نقدی آبژکتیو از اجتماع خود ارائه کند.

نمایشنامه سوم از این مجموعه با عنوان «باور خیال» اما از نظر سبک و سیاق روایی فضایی رئالیستیک و مبتنی بر ساختار زیست اجتماعی مدرن دارد. در این نمایشنامه مادری که دائما و به طور متناوب خاطرات زندگی‌اش با همسر شهیدش را مرور می‌کند. ثابتی در این نمایشنامه با تکنیک روایت در روایت و رفت و برگشت‌های متعدد در دل روایت، مخاطب را نه با نمایشنامه که با داستانی مواجه می‌کند که وجه غالب در آن شخصیت‌پردازی قوی و مؤثر آن به شمار می‌رود.

در نمایشنامه آخر نیز با عنوان «زمان رفتن» نویسنده سعی کرده در ساختاری نمادین دسته‌های مختلفی از مردم که با یک صفت زیستی بسیار نکوهیده آمیخته شده‌اند را در پیشگاه الهی و در محکه عذاب خداوندی به اعتراف بکشاند. این متن نیز از منظر زبان و شیوه بیان بسیار قابل اعتناست و تکیه نویسنده نیز بیش از هر چیز تمرکز بر این توانمندی خود بوده است، تا ایجاد ساختار صحنه پیچیده برای امکان اجرای این نمایش.

مجموعه نمایشنامه «روز ماندگار» را انتشارات کتاب نیستان در ۲۰۰ صفحه و با قیمت ۱۱۰۰۰ تومان منتشر کرده است.