دیدار سیدحسن خمینی با اهالی فرهنگ و هنر

کد N842265