در صحنه تئاتر شهر مالموی سوئد

«تا یک بشمار» به مادران ۱۷۵ غواص شهید تقدیم شد

فرهنگی

نمایش «تا یک بشمار» کار گروه «یاس تمام» که در قالب فستیوال دوسالانه تئاتر سوئد در شهر مالمو روی صحنه رفت، اجراهای خود را به مادران ۱۷۵ غواص شهید ایرانی تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه «یاس تمام» به سرپرستی زهرا صبری با ۲ نمایش «تا یک بشمار» و «زمین و چرخ» برای حضور در فستیوال دوسالانه تئاتر سوئد به این کشور سفر کرده است. این گروه تئاتر در ابتدا نمایش «تا یک بشمار» را که برگرفته از اشعار خیام است و به موضوع جنگ می‌پردازد، در شهر مالموی سوئد روی صحنه برد.

صبری ۲ اجرای نمایش «تا یک بشمار» را به مادران ۱۷۵ غواص شهید ایرانی که پیکرشان به تازگی کشف و به وطن بازگردانده شده‌اند، تقدیم کرد. 

گروه «یاس تمام» قرار است نمایش «زمین و چرخ» را هم که برگرفته از اشعار مولوی است، در قالب ۲ اجرا در فستیوال دوسالانه تئاتر سوئد روی صحنه ببرد.

این گروه تئاتری پیش از این در کشورهای مختلف از جمله روسیه، فرانسه و اسپانیا آثار خود را روی صحنه برده است.