با حمایت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛

دومین کارگاه «آینده پژوهی مطالعات فرهنگی در شهر» برگزار می‌شود

فرهنگی

دومین دوره ـ کارگاه «آینده پژوهی مطالعات فرهنگی در شهر» با حمایت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره ـ کارگاه «آینده پژوهی مطالعات فرهنگی در شهر» با افزودن دانشگاه به موضوع مورد در تابستان سالجاری و با حمایت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مرکز مطالعات فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود.

احمد شاکری، دبیر علمی دوره و پژوهشگر مطالعات فرهنگی، در گفتگو با مهر با اعلام این خبر، به نبود نگاه بلندمدت در هم نشینی مطالعات فرهنگی و شهری به عنوان یکی از دلایل برگزاری نخستین دوره اشاره کرد و افزود: «کتابشناسی مطالعات آینده پژوهانه نشان می‌دهد این مبحث نوپا و در نوع خود یک چرخش زاویه‌ی مفید به فرهنگ و شهر بود. در نخستین دوره، با توجه به گستردگی مباحث و محدودیت زمان و طیف شرکت کنندگان، طراحی به گونه ای صورت گرفت که مخاطبان دوره با مقدماتی کلی و اجمالی این بحث آشنا شوند. کلیدواژگان این دوره بر سه محور «آینده پژوهی»، «مطالعات فرهنگی» و «شهر» به مثابه مورد مطالعه استوار بود. تلاشی که کمابیش سعی می کرد به مدد مدرسان این دوره مقدماتی بگوید چگونه می توان به شهر و مسائل فرهنگی در آن با نگاهی آینده نگر نگریست.

وی ادامه داد: در طراحی این کارگاه پس از مبانی و کلیات آینده پژوهی به سراغ مباحث مهم تغییر و تحولات فرهنگی در شهر تهران رفتیم و سپس به بررسی نسبت میان مطالعات فرهنگی و تکنولوژی های شهری پرداختیم و در آخر نشان دادیم چگونه در رمان شهری میتوان سناریوهایی برای مدیران شهری نوشت. اینکه شهر سرنوشت ما را می نویسد و یا ما سرنوشت شهر را؟ به نظر کمترین آیند دوره قبل این بود که مشارکت کنندگان در مباحث بدانند چقدر در مورد مکانی که در آن مدیریت می‌کنند کم می‌دانند. در دوره جدید «دانشگاه» نیز به عنوان محملی در مطالعات فرهنگی  به مباحث افزوده می‌شود. از طرفی، با توجه به تاکیدهای جهانی بر مراقبت از محیط زیست و فضای پیرامون، این دوره به طور ویژه به بررسی یکی از موارد موردمطالعه در آینده‌پژوهی، یعنی محیط‌زیست و استراتژی‌های خلاقانه و مناسب برای ترغیب شهروندان و دانشگاهیان به سمت باورپذیری تبلیغ و ترغیب به اموری که همیاری آنان در حفظ محیط زیست را می‌طلبد اختصاص دارد.»

احمد شاکری، که خود دانش آموخته دکتری ادبیات تطبیقی از مدرسه‌ی فضاهای انسانی و تعاملات فرهنگی دانشگاه لیموژ فرانسه، در این خصوص گفت: «مباحث دیگر کلی نیست و به دو شیوه ارائه خواهد شد: در بخش نخست جلساتی با رویکردی بینارشته ای در خصوص مرز مشترک رشته ها با محیط زیست صحبت خواهیم کرد و سپس در بخش دوم نشانه‌شناسی تبلیغات زیست محیطی بررسی خواهدشد.»

شاکری در خصوص دلایل انتخاب نشانه شناسی به عنون روش مطالعه خاطر نشان کرد: «نشانه شناسی به عنوان دانشی بینارشته‌ای و دقیق می‌تواند یکی از روش‌های مورد استفاده در آینده پژوهی باشد. از سوی دیگر برپایه ره‌آوردهای دهه‌های اخیر، تقریباً همه اذعان دارند که جهان امروز ما جهانی تصویری است؛ انسان در بستر تصاویر به جهان چشم می‌گشاید، در بستر تصاویر می‌بالد و می‌آموزد و در همین بستر به تولید و کار می‌پردازد و به یک کلام انسان در بستر تصویر زیست می‌کند. همین امر ضرورت توجه به نقش تصویرهای پیرامونی در شهر به شکل عام و در دانشگاه به شکل خاص را تببین‌می‌کند. این دسته بندی از آن رو حائز اهمیت است که ماهیت و میزان تغییراتی که مایلیم در اصلاح رفتار افراد نسبت به محیط زیست القا کنیم به ابژه‌های ارزشی وابسته به آن بستگی دارد که شخصیت اجتماعی دانش آموختگان دانشگاه از آن قبیل است.»

وی در پایان به نتایج برگزاری چنین دوره ای اشاره کرد و گفت: «از میان مهم‌ترین نتایج توجه علمی در سطوح مختلف به مفهوم محیط زیست و فرهنگ بصری به کمک نشانه شناسی، می‌توان به دستیابی تصویری منسجم از تجربه بصری، ارزیابی آسیب‌شناسانه و درعین‌حال اصلاحی نسبت به ارتباطات بصری مکان مورد نظر، شناخت ذائقه و سواد بصری شهروندان یا دانشگاهیان، مدیریت آگاهانه منابع مدیریت بصری شهر یا دانشگاه و بسیاری دیگر دستیافت‌ها اشاره کرد.»