اعضاء خانه سینما این خبر را بخوانند

خانه سینما

31 خردادماه آخرین مهلت برای بیمه تامین اجتماعی اعضاء خانه سینما اعلام شد.

به گزارش ایسنا، صندوق اعتباری هنر از اعضای جامعه اصناف سینمایی درخواست کرده است، در صورتی که بیمه تامین اجتماعی آنان توسط صندوق اعتباری هنر و یا خانه سینما است و دچار مشکل شده است نسبت به تعیین تکلیف بیمه خود به صندوق اعتباری هنر مراجعه کنند.

بنا بر این گزارش، در صورت عدم مراجعه اعضاء بعد از پایان زمان یاد شده، صندوق اعتباری هنر در قبال بیمه تامین اجتماعی اعضا مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

انتهای پیام
کد N840956