رئیس پایگاه جهانی سلطانیه به چغازنبیل رفت

فرهنگی

رئیس پایگاه جهانی گنبد سلطانیه، طی حکمی از سوی معاون میراث فرهنگی کشور مدیریت پایگاه جهانی چغازنبیل و هفت تپه را بر عهده گرفت.

علیرضا رازقی رئیس سابق پایگاه گنبد سلطانیه به خبرنگار مهر گفت: بعد از ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه در استان خوزستان برگزار می شود و قرار است در آینده مسئولیت پایگاه چغازنبیل و هفت تپه را بر عهده بگیرم. پیش از این نزدیک به ۵ سال در گنبد سلطانیه مشغول به فعالیت بودم و قبل از آن نیز در پایگاههای ملی مانند تپه میل ورامین، بافت تاریخی اردکان، قلعه پرتغالی های قشم و لارک نیز کار کرده ام.

وی درباره میزان شناختش از پایگاه میراث جهانی چغازنبیل بیان کرد: نسبت به چغازنبیل شناخت های اولیه ای وجود دارد اما شناخت عملیاتی پس از مستقر شدن به دست می آید. اینجا پایگاهی است که براساس مصالح خشت ساخته شده و قابل اهمیت است. کیفیت های باستانی هفت تپه و چغازنبیل و وجوه آیینی و شهری نیز در این دو مجموعه بسیار ارزشمند است.

رازقی به بیان برنامه هایش در پایگاه چغازنبیل پرداخت و گفت: در این مجموعه به چند وجه مهم باید پرداخت یکی از آنها مطالعات قنی هفت تپه است و دیگری ساماندهی محوطه چغازنبیل و تقویت و خاناسازی مسیرهای گردشگری و زیرساخت های مربوطه است.

وی گفت:  مجموعه تاریخی چغازنبیل و هفت تپه  در کنار مجموعه سازه های آبی شوشتر قرار گرفته است در آینده نیز شهر شوش به عنوان یک پایگاه جهانی ثبت خواهد شد بنابراین می توان قرار گیری این سه عنصر تاریخی و مهم در کنار هم را یکی از مهمترین ظرفیت ها برای تعریف مسیر گردشگری استان خوزستان در نظر گرفت.

پس از رفتن رازقی از گنبد سلطانیه، یحیی رحمتی مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان به عنوان سرپرست این پایگاه جهانی انتخاب شد. همچنین ریاست پایگاه جهانی چغازنبیل را مظفر فرهاد پور بر عهده داشت.