علیرضا شجاع‌نوری در گفتگو با مهر:

مدیرعامل خانه سینما «سربالا و چشم در چشم» تعامل کند

فرهنگی

علیرضا شجاع نوری بیان کرد که رضا میرکریمی به عنوان مدیرعامل خانه سینما باید با همه ارگان ها و نهادها به شکلی منطقی و «سربالا و چشم در چشم» تعامل کند.

علیرضا شجاع نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب میرکریمی به عنوان مدیرعامل خانه سینما بیان کرد: من بسیار خوش‌بینم که با انتخاب او اتفاقات خوبی در خانه سینما بیفتد و با توجه به اینکه میرکریمی یک دوره دیگر تجربه مدیریت در خانه سینما را دارد، می داند که به کجا آمده است. بنابراین فکر می کنم اگر او دو پایش را در رکاب قرار دهد، می تواند به سرعت و قدرت جلو برود.

دبیر جشنواره فیلم کودک درباره اولویت هایی که باید مورد نظر میرکریمی قرار بگیرد، یادآور شد: اولویت های میرکریمی باید این باشد که نقاط چکه کننده سقف خانه سینما را بگیرد و این خانه را درست کند تا باران آن را اذیت نکند.

هرکسی به خود اجازه می دهد درباره خانه سینما حرفی بزند

وی درباره اینکه چه مسایلی را به عنوان خلاهای این نهاد صنفی می داند، اظهار کرد: شاید اولین آنها تعریف خانه سینماست که هرکسی از بیرون این خانه به خود اجازه می دهد که درباره آن حرفی بزند و اظهار نظر کند. همچنین گاهی دیده شده است که بعضی از کسانی که ادعای بودن در داخل خانه را دارند آن را به گونه ای دیگر تعریف کرده اند.

شجاع نوری همچنین به لزوم اتحاد میان اهالی خانه سینما در بیان تعریفی واحد از آن اشاره و بیان کرد: اکنون همه باید جمع شده و سر و شکل و حدود و ثغور خانه سینما را درست کنیم. 

مدیر عامل خانه سینما باید «سربالا و چشم در چشم» تعامل کند

بازیگر فیلم سینمایی «روز واقعه» به نحوه تعامل خانه سینما با دیگر نهادها اشاره و عنوان کرد: مدیر عامل خانه سینما باید «سربالا و چشم در چشم» با همه ارگان ها تعامل برقرار کند و نه اینکه «سر پایین» باشد.

وی اضافه کرد: میرکریمی باید سخنان منطقی افراد و ارگان های مختلف را با گوش جان بشنود و حرف های منطقی خودش را هم بیان کند.

اهالی سینما باید پشت سر میرکریمی بایستند

دبیر جشنواره فیلم کودک در پایان با اشاره به اهمیت تعامل در دنیای امروز عنوان کرد: امروزه نمی توان بدون تعامل زندگی کرد و بشر با دانش و تجربه ای که پیدا کرده است باید با همه ارگان ها تعامل داشته باشد.

شجاع نوری با اشاره به اینکه میرکریمی ویژگی تعامل با دیگران را دارد، گفت: اهالی سینما هم باید پشت سر او بایستند. ما باید دست به دست یکدیگر بدهیم چراکه شرف خانه به اهالی آن است و ما باید آجر به آجر شرافت خانه سینما را بچینیم.