پژوهشکده حفاظت و مرمت به شبکه شاعا وصل شد

فرهنگی

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی –فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، به شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) متصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نازلی دارخال کارشناس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی –فرهنگی بیان کرد: مأموریت شبکه آزمایشگاهی علمی ایران ایجاد و توسعه فضای مجازی یکپارچه با حضور تمامی آزمایشگاه های علمی کشور است .

وی افزود: این اقدامات به منظور ایجاد تعامل وهمکاری مشترک برای ارایه خدمات به تمامی اعضای هیأت علمی، محققان، متخصصان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متقاضیان خدمات آزمایشگاهی کشور با کیفیت مطلوب، با حداقل هزینه و زمان ممکن انجام می گیرد اینپژوهشکده با اتصال به شاعا خدمات آزمایشگاهی وسیعی دریافت  کرده و درمقابل آماده ارایه خدمات آزمایشگاهی به این شبکه است .

به گفته وی؛ با توجه به عضویت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در این شبکه، همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت با ثبت امکانات آزمایشگاهی و خدماتی در شاعا در حال انجام است.