ایران و کرواسی سند همکاری گردشگری امضا کردند

فرهنگی

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دارکو لورنسین وزیر گردشگری کرواسی سند همکاری گردگشگری بین دو کشور را امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه یکصدمین اجلاس شورای اجرایی سازمان جهانی جهانگردی در شهر رووینی کرواسی، مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دارکو لورنسین وزیر گردشگری کرواسی سند همکاری گردشگری بین دو کشور را امضا کردند.

با توجه به مذاکرات به عمل آمده بین طرفین در یکسال اخیر و وجود زمینه های همکاری و تبادل تجربیات این سند همکاری به امضای طرفین رسید، بر اساس این سند دو گروه کاری بین دو کشور برای اجرایی شدن توافقات و توسعه همکاری در زمینه گردشگری بین ایران و کرواسی  تشکیل می شود.

 معاون رییس جمهور در جریان امضا سند همکاری مذکور با اشاره به گستردگی بازار گردشگری ایران، رویکرد دولت تدبیر و امید و  رییس جمهوری ایران را حمایت از این بخش و توسعه سرمایه گذاری خارجی برای رسیدن به هدف دولت در جذب ۲۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۲۵ دانست و خواستار استفاده از تجارب موفق کرواسی در این زمینه شد.

همچنین، دارکو لورنسین وزیر گردشگری کرواسی، ضمن قدردانی از حضور هیات ایرانی در اجلاس جهانی گردشگری، آمادگی دولت کرواسی برای توسعه زمینه های همکاری و تبادل تحربیات را اعلام و تاکید کرد: با رشدی که ایران در جذب گردشگر داشته و با توجه به پتانسیل های موجود این کشور در زمینه گردشگری امکان رسیدن به اهداف مورد نظر وجود دارد.