رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر استعفا کرد

فرهنگی

رضا دادویی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی از سمت خود استعفا کرد.

دادویی درباره زمان ارائه استعفای خود به خبرنگار مهر گفت: قبل از سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر استعفای خود از ریاست شورای نظارت و ارزشیابی را ارائه دادم اما آقای صالح پور دبیر وقت جشنواره از من خواست که بمانم و در برگزاری جشنواره کمک کنم. بعد از تعطیلات نوروز ۹۴ اعلام شد که استعفای من پذیرفته شده و تا پایان اردیبهشت ماه می توانم در شورا حضور داشته باشم.

رییس مستعفی شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی درباره دلایل این استعفا، یادآور شد: این حق مدیریت جدید است که با افرادی که مایل است همکاری داشته باشد، به همین دلیل قبل از تئاتر فجر استعفای خود را ارائه دادم. البته به من گفته شد که از این پس افراد غیر رسمی نمی توانند در برخی از سمت ها حضور داشته باشند و به همین دلیل استعفایم پذیرفته شد.

وی درباره محقق شدن برنامه های مدنظر خود در دوره ریاست بر شورای نظارت و ارزشیابی هنرهای نمایشی، تاکید کرد: من برنامه هایی را برای شورای نظارت و ارزشیابی داشتم که بخشی از آن ها را انجام دادم و قصد داشتم در سال جدید بخش دیگری از برنامه ها را اجرا کنم. 

دادویی درباره چرایی تداوم نداشتن همکاری خود به عنوان رییس شورای نظارت و ارزشیابی با مدیریت جدید هنرهای نمایشی تصریح کرد: مدیریت جدید با روالی که من می خواستم و مدنظر داشتم، مایل به ادامه همکاری نبود.

رضا دادویی طی بیش از یک سال گذشته و در زمان حضور حسین طاهری به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان رییس شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی منصوب شد.