نوشتاری از محمد اطبایی درباره‌ی پخش جهانی فیلم‌ها

«هیچ فیلمی نباید زمین بماند»!

کد N839812