برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری

منطقه بکر «میشان» را تخریب کردند

کد N839461