توسط نشر امرود؛

«کتابشناسی جهانگیر هدایت» به چاپ دوم رسید

فرهنگی

«کتابشناسی جهانگیر هدایت» با گردآوری و تدوین آزیتا برج خانی توسط نشر امرود به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر هدایت از دهه ۱۳۴۰ به بعد، به عنوان طنزنویس و نویسنده داستان کوتاه شناخته می شود. او تعدادی ترجمه نیز در کارنامه دارد. در دهه های ۴۰ و ۵۰ در مقابل امور مربوط به عمویش صادق هدایت، بیشتر به صورت نماینده وارث فعالیت کرد و تهیه فیلم و چاپ کتب و دیگر امور مربوط به او را به وکالت از جانب پدرش انجام داد.

او تا سال ها مطلبی تولید نکرد اما بعد از دهه ۷۰، در مورد آثاری که مربوط به صادق هدایت و همچنین مسائل حقوقی اش می شد، حضوری فعال پیدا کرد. جهانگیر هدایت از ایام نوجوانی نوشتن را شروع کرد و اولین داستان هایش در همان دوران، در روزنامه ها و مجلات چاپ شدند و این روند هنوز ادامه دارد. کارنامه آثار مکتوب او عبارت اند از:

۱۲۰ داستان کوتاه، ۲۶۹ مقاله طنز و انتقادی، ۴۱ مقاله علمی اجتماعی، ۱۹ ترجمه از انگلیسی به فارسی، ۲۰۷ مقاله درباره صادق هدایت، ۲ شعر، ۲ کتاب مجموعه داستان، یک کتاب مکالمات عالی انگلیسی، ۸ مقدمه بر آثار یا کتب مربوط به صادق هدایت، ۳ کتاب مستقل درباره صادق هدایت و ... 

تعدادی از داستان های کوتاه جهانگیر هدایت به زبان ترکی استانبولی و انگلیسی ترجمه شده اند.

کتاب «کتابشناسی جهانگیر هدایت» به طور مشروح به آثار این نویسنده و مترجم می پردازد و براساس تاریخ تنظیم شده است. رویکرد کتابشناسی این اثر،  از دورترین آثار، آغاز شده و به زمان حال ختم می شود.  

چاپ دوم این کتاب با ۷۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵ هزار تومان منتشر شده است.