حرف‌هایی که رئیس صدا و سیما به تهیه‌کنندگان سینما زد

سینمای ایران,محمد سرافراز,تلویزیون

برخی از اعضای جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینما در دیداری صمیمانه بارئیس رسانه ملی، به بحث و بررسی موضوعات مرتبط با سینما و تلویزیون پرداختند.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي در اين نشست، دكتر سرافراز رئيس رسانه ملي در سخناني با اشاره به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه تصريح كرد؛ براي پيشبرد اهداف  فرهنگي نظام بايد نگاه به فرهنگ را از نگاه تجاري به نگرشي فرهنگي تغيير جهت داد. وي با اشاره به سهم اندك بودجه فرهنگي كشور يادآور شد: در شرايط كنوني نگاه به رسانه ملي چنين است كه اين رسانه از طريق درآمدسازي و آگهي‌هاي تجاري بودجه خود را تأمين كند. درحالي كه چنين نگرشي صحيح نيست نگاه به رسانه ملي بايد فرهنگي باشد تا تجاري.

 رئيس صداوسيما در ادامه با اشاره به اقدامات شش ماه گذشته رسانه تصريح كرد: صداوسيما به لحاظ ساختار اداري يك دستگاه بزرگ و حجيم است كه پيچيدگي‌هاي خاص خودش را دارد و به همين جهت در اولين گام درصد برآمديم تا ساختارش را اصلاح كنيم و چاره‌اي  نداريم كه اين ساختار اداري را به ساختاري متناسب رسانه‌اي تبديل كنيم كه اگر اين اتفاق نيفتد، بخش عمده‌اي از بودجه رسانه صرف حقوق و دستمزد خواهد شد و اين براي حركت رو به جلوي رسانه كه در حال حاضر با بدهي‌هاي زيادي مواجه است، مناسب نمي‌باشد.

دكتر سرافراز در ادامه، پس از بيان مطالب مرتبط با بودجه رسانه، به برخي از موضوعات ديگر اشاره كرد كه مهمترين آن تأكيد بر حمايت از صنعت سينما، نگاه آسيب‌شناسي به فعاليت‌ها و پرهيز از ترويج سبك زندگي غربي بود. وي با تأكيد براينكه رسانه تلويزيون  و سينما مهمترين نقش را در ترويج سبك زندگي ايراني ـ اسلامي دارند، خاطر نشان كرد كه بايد با نگاه آسيب‌‌شناسانه به توليدات، به ترويج سبك زندگي صحيح در جامعه پرداخت و مردم را با مؤلفه‌هاي اين سبك زندگي آشنا ساخت. وي با تآكيد بر اينكه كار تلويزيون با سريال‌سازي مورد توجه مخاطب قرار مي‌گيرد و نه تله‌فيلم، يادآور شد: به همين دليل توليد تله‌فيلم كه با موفقيت همراه نبوده، محدود شده و فقط به برخي از مناسب‌ها اختصاص يافته است. دكتر سرافراز در ادامه، از دست‌اندركاران  تلويزيون و سينما خواست تا طرح‌ها و ايده‌ها خود را درخصوص توليد سريال‌هايي بلند كه مورد توجه مخاطبان است و با شخصيت‌ها همراه مي‌شوند و تاثير بيشتري مي‌گيرند، به سيما ارائه كنند تا در دستور توليد قرا گيرد.

 

رئيس صداوسيما درخصوص پخش تيزرهاي فيلم‌هاي سينمايي تأكيد كرد؛ درحال حاضر با توجه به اينكه چاره‌اي نداريم كه بخش زيادي از بودجه خود را از راه آگهي‌ها تأمين كنيم، اما از پخش تيزرهاي فيلم‌هاي سينمايي، حمايت مي‌كنيم و تخفيف هاي زيادي در نظر گرفته مي شود و علي ايحال باز هم تلاش مي شود كه حمايت كنيم. البته اين حمايت بايد دو طرفه باشد يعني سينما هم بايد معيارهاي خود را به معيارهاي پخش در تلويزيون نزديك كند.

 دكتر سرافراز در پايان با اشاره به اهميت بحث علوم شناختي در تاثيرگذاري محتوا بر مخاطبان، تصريح كرد: در تلاشيم تا اين مبحث را كه جديد است به رسانه بياوريم تا براساس شاخص‌هاي علوم شناختي ميزان اثرگذاري خود را بر مخاطبان افزايش دهيم.

 در اين جلسه دكتر پورمحمدي معاون سيما در سخناني با اشاره به اينكه سياست جديد سيما در توليد محتوا، قصه محوري است تا بازيگر محوري و كارگردان محوري، تأكيد كرد: در پخش تيزرهاي سينمايي ضوابط و آئين‌نامه‌هايي داريم كه نمي‌توانيم بر خلاف آن عمل كنيم و نسبت به پخش همه تيزر‌ها اقدام كنيم.

 خاطر نشان مي‌شود كه دراين نشست صميمانه كه تني چند از تهيه‌كنندگان سينما و تلويزيون حضور داشتند، مطالب متعددي از سوي حاضرين مطرح شد كه مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: خارج شدن سينماي ايران از انحصار نمايش خانگي، تسهيل‌ در پخش بيشتر تيزرهاي سينمايي، ايجاد كميته مشترك سينما و سيما با هدف بررسي قابليت پخش فيلم‌هاي سينمايي داخلي، افزايش توليدات مربوط به موضوع انقلاب و دفاع مقدس، حمايت از سينما از طريق خريد رايت فيلم‌هاي سينمايي توسط تلويزيون، حمايت از تهيه‌كنندگان حرفه‌اي و آشنا با كار، حمايت از پخش بيشتر تيزرهاي سينمايي، توجه به پخش فيلم‌هاي با موضوعات اجتماعي و خانوادگي، استفاده بيشتر از نيروهاي كيفي سينما، توجه تلويزيون به سينما به عنوان بازوي اثرگذار در توليد محتوا، دوري از رفاه زدگي در توليدات تلويزيوني و سينمايي و توجه به تئوري‌هاي حوزه تلويزيون و سينما و دوري از فرماليسم.

5757

کد N838330