همکاری بیش از ۱۷۰ محقق در تدوین مجموعه ۲۰ جلدی «تاریخ جامع ایران»

فرهنگی

بیش از ۱۷۰ نویسنده و محقق در گردآوری مجموعه ۲۰ جلدی تاریخ جامع ایران که ۲۶ خرداد ماه رونمایی می‌شود، همکاری داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه نفیس ۲۰ جلدی، مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض قاجار است که تحقیق و تدوین آن در «مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی»، ۱۴ سال به طول انجامیده و بیش از ۱۷۰ تن از چهره‌های برجسته و شناخته‌شده‌ در مشاوره، نگارش، تدوین و ویرایش آن همکاری داشته‌اند.

بنابر این گزارش، این مجموعه زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی منتشر شده و حسن رضایی باغ‌بیدی و محمود جعفری دهقی (به عنوان سرویراستاران دوره ایران باستان) و صادق سجادی (به عنوان سرویراستار دوره اسلامی) در گردآوری آن نقش داشته‌اند.

همچنین مرحوم ایرج افشار، مرحوم شرف‌الدین خراسانی، مرحوم عنایت‌الله رضا، سیدجواد طباطبایی و فتح‌الله مجتبایی مشاوران تاریخ جامع ایران بوده‌اند.

«مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی» بیش از سه دهه در زمینه تدوین و انتشار دائره‌المعارف‌های اسلامی، عمومی، تخصصی و دیگر مراجع علمی فعالیت داشته است.

مجموعه ۲۰ جلدی تاریخ جامع ایران، طی مراسمی در ۲۶ خرداد ماه ۹۴، رونمایی خواهد شد.