ششمین جایزه ادبی پروین اعتصامی صاحب هیئت علمی شد

فرهنگی

هیئت علمی جایزه ششمین دوره ادبی پروین اعتصامی از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، هیئت علمی جایزه ششمین دوره ادبی پروین اعتصامی توسط هیئت امنای این جایزه، انتخاب و معرفی شدند.

بر این اساس، منیره احمد سلطانی، پژوهشگر، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی، راضیه تجار، نویسنده، سوسن طاقدیس، نویسنده، حسن دولت آبادی، پژوهشگر حوزه تئاتر و مدیر دفتر تئاتر کودک و نوجوان حوزه هنری و سید محمدرضا واحدی، نویسنده اعضای هیئت علمی ششمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی هستند.

این هیئت که پیش از این به صورت ضمنی تائید ایشان از هیئت امنای جایزه ادبی پروین اعتصامی گرفته شده بود، در قالب جلسات مشورتی در مورد چگونگی برگزاری جایزه، بررسی کتابها، بررسی شئون مختلف جایزه ادبی پروین و... تبادل نظر کرده بودند.

مهمترین وظایف هیئت علمی انتخاب داوران و تدوین آئین نامه این جایزه ادبی است.