وقتی یکی از مدیران سازمان فرهنگی وهنری یَقولونَ*می خواند

سیدابوالحسن مختاباد

لغو نخستین برنامه ضرب اصول در فرهنگسرای ارسباران که توسط جمعی از روزنامه نگاران تدارک دیده شده بود. واکنش هایی را به دنبال داشت. از جمله این واکنش ها سخنان آقای امیر عبدالحسینی, معاون هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بود.

این مقام محترم در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت"درخواست دوستان خانه موسیقی و معاونت هنری مبنی بر عدم برگزاری جلسه «نقد عملکرد خانه موسیقی» نبود؛ بلکه درخواست دوستان این بود که جلسه به زمان دیگری موکول شود تا آن‌ها هم بتوانند در جلسه حضور داشته باشند. ما هم با مسولین فرهنگسرای ارسباران صحبت کردیم تا این اقدام انجام شود تا هم فضای نقد باز باشد و هم فضای بررسی عملکرد خانه موسیقی تا هم دوستان منتقد مطالبشان را بیان کنند و هم نمایندگان خانه موسیقی از عملکردشان دفاع کنند."
پرسشی که برای نگارنده و شاید دیگر مخاطبان سخنان معاون هنری سازمان فرهنگی و هنری ایجاد شده این است که فرهنگسرای ارسباران و معاونت هنری یادشده جز در اختیار نهادن سالن این مجموعه مسئولیت دیگری هم دارند؟ آیا آنها می توانند درباره محتوای برنامه ها هم نظر دهند؟ وقتی محتوای یک برنامه با موازین عقلی و عرفی و قانونی واخلاقی سازمان فرهنگی و هنری همخوانی داشت و از ممیزی آنها گذشت, آیا آنها می توانند به صرف این که طرف مقابل یک برنامه تقاضای برگزاری دو نشست در یک نشست را کرد به مدیران زیر دست خود دستور دهند که برنامه را به تعویق اندازند؟

علاوه بر آنها آیا آقای معاون هنری که با مدیران خانه موسیقی ومعاونت هنری گفت وگو کرد، این زحمت رابه خود داد که با دست اندرکاران برنامه ضرب اصول صحبت کند و دلایل آنها برای برگزاری دو نشست در دو زمان مختلف را جویا شود؟ آیا این مقام محترم خبر برگزاری نشست اول را به دقت مطالعه کرده بودند که در آن تصریح شده بود به دلیل برخی اختلاف نظرها قرار شد نقد خانه موسیقی در دو نشست مختلف برگزار شود؟

توصیه نگارنده به آقای معاون این است که در ریز و جزییات برنامه ها دخالت نکنند و به محتوای برنامه ها کاری نداشته باشند، چرا که امکان دارد فردا روزی یکی از دوستان ایشان یا مقام محترم معاون هنری ارشاد بخواهند که به جای کنسرت شور یک گروه باید کنسرت ماهور برگزار شود؟! گرچه هنوز برای من و بسیاری از علاقه مندان استقرار و تقویت یک نهاد مستقل صنفی در عرصه موسیقی این پرسش باقی است که معاونت هنری وزارت ارشاد چرا باید چنین تقاضایی بکند؟بر فرض که بحث نشست یادشده به خانه موسیقی ارتباط داشت ( که داشت), ارتباط این بحث به معاونت هنری چیست؟ و آیا دخالت یا توصیه معاونت هنری این شائبه را در میان اهل موسیقی و منتقدان خانه موسیقی دامن نمی زند که نهاد خانه موسیقی سخت زیر چتر معاونت هنری قرار دارد؟"تصوراتی" منطقی که در تمامی این سال ها و به دلیل حضور برخی از اعضای هئیت مدیره خانه موسیقی در شوراهای مختلف وزارت ارشاد" تصدیقات" منطقی را نیز به دنبال داشته است؟

سالن های سازمان فرهنگی هنری شهرداری باید محل تضارب آراء مخالف و موافق باشد,اما وقتی منتقدان و مخالفان نخواهند با دست اندرکاران خانه موسیقی در یک جا بنشینند باید فضای نقد و نظر راتعطیل کرد و به مدیران زیر دست خود فشار آورد( ببخشید: توصیه کرد)که جلسه را به هفته آتی حوالت دهند؟

جهت اطلاع آقای معاون منتقدانی که قرار بود در نشست یاد شده حضور داشته باشند، دو تن از آنها در 15 سال اخیر مدیرعامل خانه موسیقی و یک تن عضو هیئت مدیره این نهاد صنفی بودند و بسیاری از این انتقادات را در جلسات خصوصی و حتی عمومی بامدیران کنونی خانه موسیقی در میان گذاشتند و متاسفانه ناشنوایی دائمی مدیران خانه موسیقی کار را به جایی کشاند که اینک این گروه حتی راضی نمی شوند که در یک نشست رودر روی دست اندرکاران خانه موسیقی بنشینند. یکی از چندین نمونه انتقادات که هیچ پاسخی نیافت را می توانید در لینک زیر بخوانید.

کاه مدیرعامل و کوه منتقدان /پرسش هایی از خانه موسیقی

پیشنهاد نگارنده این است که آقای معاون در درجه اول دخالت نکنند و روند امور را به قاعده و قانون و آیین نامه های اداری اجرای این گونه برنامه ها بسپرند و در ثانی اگر خواستند دخالت کنند حداقل دانش خود درباره اتفاقاتی که در خانه موسیقی افتاده است را اندکی افزایش دهند تا در برابر خبرنگار نگویند که از جزییات اطلاع ندارند؟

شمایی که از جزییات اطلاع ندارید، چرا در جزییات دخالت می کنید؟

توضیح: یَقولونَ" یکی از گوشه های آواز ابوعطاست.

کد N836442