توسط انتشارات سروش؛

«فرهنگ آثار» دوباره چاپ شد

فرهنگی

مجموعه ۶ جلدی «فرهنگ آثار» با رویکرد معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز توسط انتشارات سروش تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، در میان آثار فرهنگی گوناگونی که از آغاز حیات بشر تا کنون به رشته تحریر درآمده است، دایره المعارف ها از اهمیتی ویژه برخوردارند. جامعیت اطلاعات نویسندگان، دقت در رعایت معیارهای علمی – تحقیقی و کوشش برای جمع آوری همه مصادیق موضوع دایره المعارف، بخشی از خصوصیات لازم برای تالیف دایره المعارف است.

مجموعه ۶ جلدی «فرهنگ آثار» ثمره همکاری پژوهشگران ایتالیایی و فرانسوی است که ایده اولیه آن از سوی آن والنتینو بومپیانی مطرح شد و با تلاش جمعی از مترجمان،  تحت نظر هیئت علمی متشکل از علمی اسماعیل سعادت، احمد سمیعی(گیلانی)، رضا سید حسینی و ابوالحسن نجفی به زبان فارسی ترجمه شد.  این مجموعه که به معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز اختصاص دارد، تنها به معرفی عنوان کتاب ها نمی پردازد، بلکه تحلیلی از مهم ترین بخش های آنها را هم برای خوانندگان ترسیم می کند.

این فرهنگ عصاره و زبده همه کتاب ها و همه آثار ذوقی و علمی بشر است و ضرورتش برای مطالعه، نه تنها به حکم گسترش دامنه آن در زمان است بلکه به دلیل شمول قلمرو آن در مکان است. هدف از تولید این مجموعه، این نبوده که خواننده خود را از خواندن اصل آثار معاف کند، بلکه این کتاب ها چاپ شده اند تا ابزاری برای کشف و نگرش اجمالی و انتخاب این آثار به دست خواننده بدهند و او را به رویارویی مستقیم با اصل اثر تشویق کنند.

«فرهنگ آثار»  در متن فرانسه به ترتیب الفبایی عناوین فرانسوی آثار تنظیم شده است که در متن حاضر ترتیب الفبایی عناوین فارسی آثار جای آن را گرفته است. این ویژگی خواننده را برای رسیدن به موضوع مورد نظر خود راهنمایی می کند.

چاپ دوباره این مجموعه با توجه به درخواست کتابخانه ها، نهادها و سازمان های مختلف انجام شده است. عناوین مجموعه مذکور به صورت تک جلد و مجموعه واحد، عرضه می شوند.