«نائب حسین کاشانی در خور بیابانک» به بازار نشر می آید

فرهنگی

سید علی آل داوود از آماده سازی کتاب «نائب حسین کاشانی در خور بیابانک» با محوریت بخشی از تاریخ مشروطه، برای انتشار توسط کتابخانه مجلس خبر داد.

سیدعلی آل داوود نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: کتاب جدیدم «نائب حسین کاشانی در خور بیابانک» است که یک تحقیق تالیفی تاریخی محسوب می شود. 

وی افزود: این اثر درباره چندی پیش و پس مقطع تاریخی مشروطه در ایران است. مسائل تاریخی را در این کتاب شرح داده و اسناد معتبر را ضمیمه آن کرده ام. بازه تاریخی کتاب هم از ۴ سال پیش از مشروطه شروع شده و تا ۱۵ سال بعد از آن ادامه پیدا می کند. این کتاب در حال حاضر زیر چاپ است و تا چند هفته دیگر توسط کتابخانه مجلس عرضه خواهد شد.

این پژوهشگر در ادامه گفت: اثر جدیدم هم که ظرف ۲ روز گذشته منتشر شده، «کتاب و کتابشناسی در نوشته های حبیب یغمایی» است. این اثر هم مجموعه نوشته ها و مقالات زنده یاد یغمایی را درباره کتابدارها و کتابدوست ها در بر می گیرد. 

آل داوود گفت: من مجموعه ای از مقالات را برای این کتاب گردآوری کردم. سهم خودم هم از آن، ۲ مقاله و نوشتن مقدمه اثر بود. این اثر با ۳۱۴ صفحه حجم که حدود ۳۰ صفحه آن، مقدمه ابتدایی اش است، توسط خانه کتاب چاپ شد. 

مجموعه مقالات «هفت شهر کتاب» از انتشارات امیرکبیر و نسخه تصحیح شده دیوان منوچهری دامغانی از بنیاد موقوفات محمود افشار، ۲ اثری هستند که اخیر از آل داوود چاپ شده اند. دیوان منوچهری دامغانی، اثر تصحیح شده زنده یاد حبیب یغمایی بوده که تا به حال چاپ نشده بود و آل داوود آن را مجددا ویرایش کرد. سپس آن را با ۲ نسخه دیگر مقابله کرده و به همراه مقدمه ای جدید آن را به چاپ سپرد.