آفتاب

مکزیک برخورد خشن آمریکا با مهاجران مکزیکی را بشدت محکوم کرد

مکزیک برخورد خشن آمریکا با مهاجران مکزیکی را بشدت محکوم کرد

تهران – ایرنا –رییس جمهوری مکزیک استفاده آمریکا از گارد امنیتی برای مبارزه با مهاجران مکزیکی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری 'د.پ.آ' آلمان از مکزیکوسیتی، 'انریکه بنیا نیتو' روز شنبه استفاده دولت آمریکا از نیروهای گارد ملی ایالت تگزاس را برای مقابله با مهاجرانی که از مکزیک وارد آمریکا می شوند را به شدت محکوم کرد.

وی در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه 'ال یونیورسال' مکزیک، اعمال این سیاست خشن علیه اتباع مکزیکی را غیرقابل قبول دانست و افزود: چنین سیاستی با روابط دوستانه میان دوکشور تناسب نداشته و به آن لطمه می زند.

رییس جمهوری مکزیک با بیان اینکه نمی شود و نباید با پدیده مهاجرت با قدرت قهریه گارد ملی مبارزه کرد، افزود: با کسی که از مرز عبور می کند بی تردید باید به خوبی رفتار شود.

رسانام**1378**1010
کد N500543

وبگردی