آفتاب

جزئیات واگذاری سه شرکت دولتی منتشر شد

جزئیات واگذاری سه شرکت دولتی منتشر شد

سازمان خصوصی سازی اطلاعات سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی سه شرکت دولتی را منتشر شد.

به گزارش ایسنا، سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اطلاعات سهام، حقوق کنترلی و مدیریتی سه بنگاه واگذار شده فولاد آذربایجان، طرح فولاد میانه و نیروگاه سلطانیه زنجان را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش؛ در خلاصه اطلاعات مالی شرکت فولاد آذربایجان براساس آخرین ترازنامه تلفیقی حسابرسی شده سال منتهی به 30 اسفند 1391، جمع کل دارایی‌ها یک هزار و 290 میلیارد و 567 میلیون ریال، جمع کل بدهی‌ها 2 هزار و 738 میلیارد و 541 میلیون ریال، جمع حقوق صاحبان سهام یک هزار و 447 میلیارد و 974 میلیون ریال، سود(زیان) خالص 66 میلیارد و 185 میلیون ریال، درصد و تعداد سهام واگذار شده 95 درصد و 332 میلیون و 500 هزار سهم و خریدار شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر(سهامی خاص) اعلام شده است.

همچنین بنابر خلاصه اطلاعات مالی شرکت دارایی طرح فولاد میانه براساس آخرین ترازنامه تلفیقی حسابرسی شده سال منتهی به 30 اسفند 1391، جمع کل دارایی‌ها 3 هزار و 199 میلیارد و 182 میلیون ریال، درصد سهام واگذار شده 65 درصد و خریدار شرکت گروه مالی ملت آگهی شده است.

همچنین بر اساس آگهی اطلاعات دارائی‌ها و حقوق کنترلی و مدیریتی نیروگاه واگذار شده سلطانیه زنجان نیز، ارزش دارایی‌ها 8 هزار و 92 میلیارد و 94 میلیون و 400 هزار ریال، درصد واگذاری 99.9024 درصد و خریدار شرکت بازرگانی همگامان گسترش تجارت پردیس ایرانیان(سهامی خاص) عنوان شده است.

انتهای پیام

کد N422677

وبگردی