آفتاب

حضور مار مجلس نمایندگان مکزیک را به هم ریخت

حضور مار مجلس نمایندگان مکزیک را به هم ریخت

مادرید- ایرنا- حضور یک مار در کاخ قانونگذاری ˈسن لورنزوˈ، ساختمان دائم مجلس نمایندگان مکزیک باعث شد جلسه سیاستمداران که در مورد اصلاحات در انرژی بحث می کردند، متوقف شود.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، نمایندگان هنگامی از حضور مهمان ناخوانده مطلع شدند که ˈلیلیا آگیلارˈ نماینده حزب کار مکزیک که در حال بیان استدلال های خود علیه اصلاحات مذکور بود، مار را در یکی از نقاط مجلس مشاهده و بلافاصله نمایندگان را خبر کرد.

در حالی که عده ای از نمایندگان به علت کنجکاوی در جستجوی مار بودند و عده ای دیگر از ترس و وحشت از محل می گریختند، هرج و مرج مجلس را فرا گرفت و باعث شد ˈخوسه گنزالز مورفینˈ رئیس مجلس از نمایندگان بخواهد نظم مجلس و آرامش خود را حفظ کنند.

به گفته شاهدان عینی، مار مذکور در قسمتی که اعضای حزب حاکم ˈموسسه انقلابیˈ دولت و حزب سبز نشسته بودند قرار داشت که سرانجام، با حضور نیروهای حفاظت مدنی، مار در کنار دسته گل هایی که برخی از نمایندگان احزاب مخالف دولت به نشانه اعتراض، برای صحنه سازی عزاداری شرکت های ملی نفت مکزیک و کمیسیون فدرال برق به مجلس آورده بودند، پیدا و اسیر شد.

اروپام **1234**1485** 1337
کد N421211

وبگردی