آفتاب
معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی اعلام کرد

دولت در کار شرکت‌های استانی سهام عدالت دخالت نمی‌کند

دولت در کار شرکت‌های استانی سهام عدالت دخالت نمی‌کند

معاون واگذاری در امور سهام سازمان خصوصی سازی با اشاره به واگذاری و توزیع سهام عدالت طی 18 مرحله در سالهای گذشته گفت: نظارت و اعمال مدیریت بر تشکیل سهام عدالت خارج از وظایف قانونی دولت است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، حسن محمد تبار در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مدیریت شرکت‌های استانی گفت: مجلس شورای اسلامی در فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی وظیفه واگذاری سهام عدالت و ایجاد تشکیلات مربوطه همانند شرکتهای تعاونی و شرکت های سرمایه گذاری استانی و .... را به دولت محول کرده، معهذا در آخرین ماده فصل مذکور تکلیف نموده که سهام مزبور به گونه ای واگذار شود که موجبات تداوم مالکیت و مدیریت دولت را فراهم ننماید و به صراحت نیز قید کرده است که دولت مجاز به اخذ وکالت از شرکتهای سرمایه گذاری استانی به منظور انتخاب مدیران شرکتهای سرمایه پذیر نیست.

وی در ادامه گفت: قانونگذار به صراحت موضوع مدیریت و نظارت سهام عدالت را از موضوع واگذاری سهام عدالت جداکرده و بخش واگذاری را برعهده دولت قرار داده است.

عضو هیات عامل و معاون واگذاری و امور سهام سازمان افزود: سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای این وظیفه قانونی با توزیع سهام عدالت طی 18 مرحله موضوع واگذاری سهام عدالت را به نحو مطلوب به پایان رسانده است، اما نظارت و اعمال مدیریت بر تشکیلات سهام عدالت اعم از شرکت‌های سرمایه پذیر، سرمایه گذاری استانی، تعاونی های شهرستانی و ......، باتوجه به ماهیت خصوصی آنها از عهده دولت خارج است و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این شرکتها، حتی دولت را از جهت اعمال نظارت و دخالت بر فعالیت آنها منع کرده است.

انتهای پیام

کد N364273

وبگردی