دستگیری شكارچیان پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین

اصفهان

۹ شکارچی متخلف در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین به همراه لاشه ۱۳ کبک و ۴ قبضه اسلحه شکاری دستگیر شدند.

۹ شکارچی متخلف در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین به همراه لاشه ۱۳ کبک و ۴ قبضه اسلحه شکاری دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا و بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست استان اصفهان، در راستای حفاظت از تنوع زیستی و گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت و حفاظت، محیط بانان شهرستان نایین با متوقف نمودن دو دستگاه خودرو در پناهگاه حیات وحش عباس آباد در هنگام شب، ۹ نفر شکارچی متخلف را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.
از این شکارچیان متخلف، لاشه ۱۳ قطعه کبک، ۴ قبضه اسلحه شکاری، تعدادی فشنگ و دوربین شکاری کشف و ضبط شد.

کد N140252