مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان پیشنهاد داد:

دهیاران می‌توانند بازوی توانمند میراث فرهنگی باشند

خوزستان,اداره کل میراث فرهنگی خوزستان

توجیه اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی برای دهیاران باعث می‌شود تا این مسئله در روستاها بسیار مورد توجه قرار گیرد و به این دلیل می‌کوشیم تا این مسئله به خوبی اجرا شود.

ایلنا: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از استفاده از ظرفیت دهیاران استان در توسعه صنعت گردشگری خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، افشین حیدری اظهار کرد: در استان خوزستان دهیاری‌های زیادی وجود دارد که می‌توانند بازوی توانمند میراث فرهنگی در توسعه صنعت گردشگری باشند و در این زمینه از این توانمندی موجود استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: میراث فرهنگی داشته‌های فرهنگی هر ملت است و دهیاران می‌توانند در راستای حفاظت از آثار موجود در روستا‌ها با میراث فرهنگی همکاری داشته باشند و در این زمینه در حال تدوین ساز و کاری برای تقویت این تعاملات باشیم.

حیدری تاکید کرد: آموزش دهیاران یکی از مسائلی است که امکان توسعه همکاری فی‌مابین را افزایش می‌دهد و به این دلیل باید کوشید تا این آموزش‌ها در صدر فعالیت‌ها قرار گیرد.

وی افزود: توجیه اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی برای دهیاران باعث می‌شود تا این مسئله در روستا‌ها بسیار مورد توجه قرار گیرد و به این دلیل می‌کوشیم تا این مسئله به خوبی اجرا شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: توسعه صنعت گردشگری باعث افزایش توان اقتصادی در روستا‌ها می‌شود و این مسئله می‌تواند بر مهاجرت از روستا‌ها تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

کد N140251