رئیسی به مهر خبرداد:

راه اندازی پرواز جدید آبادان – مشهد/ ایجاد سامانه لیست انتظار در فرودگاه اهواز