مهر گزارش می‌دهد/

حرکت قطار قم - تهران به سمت ایستگاه توقف/ عدم استقبال مردم از مطالبه محقق شده