محدودیت تردد درمحورقم به گرمسار ازسوی پلیس راه تمدیدشد

انسداد

تهران - ایرنا- پلیس راهور ناجا محدودیت تردد درمحور قم به گرمسار دراستانهای سمنان، قم ، شرق تهران و غرب تهران را تمدید کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطلاعات وکنترل ترافیک پلیس راهور ناجا به علت تکمیل انجام عملیات اجرای گسترده راهسازی تا پایان روز دوشنبه 20/ 12 / 92 محدودیت تردد دراین محور ادامه دارد.

براساس این گزارش در زمان محدویت تردد محور قم به گرمسار وسایل نقیه سبک از آزاده راه قم - تهران و درادامه از مسیر منتهی به پاکداشت - گرمسار به مسیر خود ادامه می دهند.

همچنین وسایل نقلیه سنگین از محور قدیم قم - تهران تردد خواهند کرد.

مرکز اطلاعات وکنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن 88255555 (10) بطور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور ( جوی و ترافیکی ) و یا امداد رسانی احتمالی به همه هموطنان خواهد بود.

1539
کد N139225