در همایش تبیین جایگاه تعزیه در الگوسازی هنر دینی در اصفهان مطرح شد:

آیین پرده خوانی و نقالی در کنار تعزیه خوانی باید احیا و بازسازی شود

اصفهان

برخی از آیین‌های سنتی مانند نقالی و پرده خوانی در جامعه امروز ما کم رنگ شده و باید در کنار صیانت از هنر تعزیه خوانی در صدد بازسازی آن‌ها باشیم.

‌ایلنا: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در همایش تبیین جایگاه تعزیه در الگوسازی هنر دینی در اصفهان اظهار داشت: تعزیه هنری مقدس و ارزشی است که باید هنرمندانه و عالمانه درباره آن اظهار نظر شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ حجت الاسلام محمد قطبی دامه داد: تعزیه، بهترین الگوی هنری و نمایشی است، چون مردم آن را می‌بینند، از آن خسته نشده و آموزه‌های آن نیز ماندگار است چرا که مردم با تماشای تعزیه، نسبت به سایر هنر‌ها، صحنه‌های نمایش را نزدیک به واقعیت حس کرده و با آن پیوند برقرار می‌کنند.

حجت الاسلام قطبی گفت: جامعه بشری با یک حرکت شتابان و فزاینده در حال پیشروی است و دشمنان در شبیخون فرهنگی از این فرصت استفاده کرده و می‌خواهند از طریق فضای سایبری و مجازی، ‌ نسل نوخاسته ما را از اعتقادات و خانواده جدا کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از آیین‌های ما مانند هنر تعزیه در جامعه زنده و پویاست که استراتژی ما صیانت از آن است افزود: بخشی از آیین‌ها مانند نقالی و پرده خوانی در جامعه امروز ما کم رنگ شده و استراتژی ما بازمهندسی، ‌احیا و ترویج آن است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت ‌تعزیه خوانان میدان دار اصلی اعمال این استراتژی‌ها هستند و باید برای صیانت و تعالی هنر تعزیه تلاش کنند.

وی علمی شدن نگرش اصحاب و متولیان تعزیه را در راستای صیانت و تعالی هنر تعزیه لازم دانست و افزود: تعزیه هنر عظیمی است که نیازمند یک بازمهندسی و یک کار بلند دامنه برای صیانت و تعالی است.

حجت الاسلام قطبی بر مستندسازی تجربیات تعزیه خوانان تاکید کرد و گفت: ‌در راستای صیانت و تعالی این هنر لازم است کتابی از تجربیات تعزیه خوانان در آینده‌ای نزدیک چاپ و در اختیار همگان قرار گیرد.

وی از راه اندازی شورای عالی سیاستگذاری شبیه خوانی استان اصفهان خبر داد و افزود: در آینده‌ای نزدیک در راستای معرفی هرچه بیشتر هنر تعزیه و تجهیزات آن، ‌ موزه تعزیه و سبک زندگی افتتاح می‌شود.

کد N138932