حجت الاسلام رئیسی:

اقتصاد مقاومتی خودعقب نشینی نیست / مبارزه جدی با زمین خواری و تخریب جنگل در شمال کشور