آیت الله جوادی آملی: عزت و آبروی نظام ما مدیون اهل بیت(ع) است

جوادی آملی

قم- ایرنا- آیت الله ˈعبدالله جوادی آملیˈ از مراجع تقلید در قم گفت: همه باید بدانند، عزت، آبرو، کشور و نظام ما مدیون ˈیا علی(ع)ˈ و ˈیا حسین(ع)ˈ است.

به گزارش ایرنا از دفتر این مرجع، وی روز شنبه در جلسه درس اخلاق هفتگی خود در نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا قم افزود: آنچه انبیا آوردند یکی این است که تقوا، طهارت و پاکی روح و دل انسان را مثل آینه شفاف و بدون غبار می کند و به دست صاحب دل می دهد و به او می فهماند که این دل را به کدام طرف نگه دارد.

وی افزود: انسان اگر آینه دل را به طرف اسمای حسنای خدا نگه بدارد، آثار الهی در این دل می تابد.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: دل بسیاری از جوانها مثل آینه شفاف است و این آینه شفاف را بسوی هر جا بگیرند، همان را به آنها نشان می دهد.

وی گفت: حرف تازه ای که انبیا(ع) آوردند این است که اگر کسی طهارت روح، پارسایی و تقوا را از دست داد، علم حاصل از آن رهگذر را نیز از دست می دهد.

آیت الله جوادی آملی گفت: علم تنها بر اساس حس و تجربه حسی نیست، بلکه ما یک سلسله علوم تجریدی داریم که در هیچ آزمایشگاهی قابل نفی و اثبات نیست و راهش تقواست؛ تقوا هم شعبه های فراوان و آن علوم تجریدی هم شعب فراوان دارد، لذا اگر کسی تقوای هر رشته را از دست بدهد از بهره وری از آن علم تجریدی نیز محروم خواهد شد. ک/1

/7404/ 380/
کد N138703