در گفتگو با مهر مطرح شد:

رابطه در هم تنیده اقتصاد مقاومتی و اقتصاد علمی/ جایگاه برجسته شرکت‌های دانش‌بنیان در عبور از تحریم‌ها