مهر گزارش می دهد؛

روستاها نگین گردشگری گیلان / صنعت توریسم موجب توسعه ساختار زیربنایی استان می شود