گزارش مهر از مشکلات تولیدکنندگان استان مرکزی/

مشکلات نقدینگی، ظرفیت تولید را فدای بدهکاری‌ کرده است/ ستادی که مشکلات صنعتگران را آسان نکرد