معاون صنایع كوچك شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران خبرداد:

برگزاری دوره آموزشی خوشه‌های صنعتی در شركت شهرك‌های صنعتی مازندران

مازندران

معاون صنایع كوچك شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از برگزاری دوره آموزشی خوشه های صنعتی در شركت شهركهای صنعتی استان خبر داد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از برگزاری دوره آموزشی خوشه‌های صنعتی در شرکت شهرک‌های صنعتی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از ساری، نیما دارایی گفت: به منظور حمایت از پروژه‌های توسعه خوشه‌ای و گسترش فرهنگ آموزش، دومین دوره آموزشی خوشه‌های صنعتی استان با حضور مدیران واحدهای تولیدی عضو خوشه، برگزار شد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی بیشتر واحدهای عضو خوشه با مفهوم مدیریت و ارزش دانست و اظهار داشت: صرفه جویی برآورده کردن نیازهای مشتری و افزایش رضایت با ارتقاء کیفیت محصول، از مهم‌ترین برنامه‌های دوره آموزشی است.

دارایی افزود: در این دوره آموزشی ۳۰ نفر از مدیران و پرسنل واحدهای صنعتی عضو خوشه شرکت کرده‌اند.

کد N137701