ارتباط مردم هرمزگان با رییس جمهوری از طریق سامانه 111

رییس جمهوری,هرمزگان

بندرعباس -استاندارهرمزگان گفت: با توجه به طراحی سامانه 111 در استانداری این استان ارتباط مردمی با رییس جمهوری و هیات دولت ازاین طریق امکان پذیر شده است.

جاسم جادری شنبه در گفت وگوبا ایرنا افزود: بهتر است مردم دراین سفر به جای نوشتن نامه ، ازسیستم 111سامد برای ارتباط گیری با دولت استفاده کنند.

وی گفت:مردم می توانند با ارتباط با این سامانه مطالب خود را بصورت کامل به رییس جمهوری و دولت منتقل کنند .

قرار است اولین سفر سه روزه دولت یازدهم به هرمزگان از ششم اسفند ماه جاری آغاز شود.

668 /675
کد N137640