کریم صادقزاده عضو هیئت مدیره کانونعالی کارگران بازنشسته کشور:

نباید روز بروز نارضایتی و سرگردانی بازنشستگان افزایش یابد

آذربایجان شرقی

نشست مشترکی به منظور بررسی موضوعات مرتبط با بیمه آتیه سازان حافظ و رفع مشکلات بیمه تکمیلی کارگران بازنشسته با حضور عضو هیئت مدیره کانونعالی کارگران بازنشسته کشور، رئیس کمیته بیمه و درمان کانونعالی کارگران بازنشسته کشور، نماینده تام الاختیار مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ و اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اعضای کمیته بیمه و درمان کانون کارگران بازنشسته آذربایجان شرقی برگزار شد. /عدم پرداخت هزینه بیمه شدگان باعث بروز تشنج در مراکز کانونهای شهرستانی شده است.

ایلنا: نشست مشترکی به منظور بررسی موضوعات مرتبط با بیمه آتیه سازان حافظ و رفع مشکلات بیمه تکمیلی کارگران بازنشسته با حضور عضو هیئت مدیره کانون‌عالی کارگران بازنشسته کشور، رئیس کمیته بیمه و درمان کانون‌عالی کارگران بازنشسته کشور، نماینده تام الاختیار مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ و اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اعضای کمیته بیمه و درمان کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
-نباید روز بروز نارضایتی و سرگردانی بازنشستگان افزایش یابد
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نشست عضو هیئت مدیره کانونعالی کارگران بازنشسته کشور تاکید کرد: مسئولین بیمه آتیه‌سازان باید به این وعده خود که کاهش مشکلات در کوتاه‌ترین زمان و با بهترین امکانات بود جامه عمل بپوشاند.
کریم صادقزاده گفت: پس از گذشت ۳ ماه از زمان شروع قرارداد با بیمه آتیه سازان ما انتظار داریم دستورات ویژه‌ای در چارچوب قرارداد منعقده و در جهت رفاه و آسایش بازنشستگان و مستمری بگیران صادر شود و خدمات شایسته‌ای درشان بازنشستگان انجام شود.
رییس کانون کارگران بازنشسته تبریز با تاکید به اینکه این نگرانی وجود دارد که بار دیگر ماجرای بیمه دی دوباره تکرار شود گفت: نباید با پتانسیل‌هایی که شرکت بیمه آتیه سازان حافظ دارد روز به روز نارضایتی و سرگردانی بازنشستگان افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه ما امیدواریم در دوره جدید خدمات بهتری را در زمینه درمان به بازنشستگان ارائه دهیم گفت: ما انتظار داریم بیمه مکمل درمان بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی یک مدیریت واحد و مستقل از بازنشستگان کشوری اداره شود و با استفاده از تدابیر، سیستم فعال و افراد متخصص مشکلات کاهش یابد.
صادق‌زاده با بیان اینکه بیمه آتیه سازان حافظ در صدور معرفینامه‌های بیمارستانی یکه تاز میدان است گفت: این بیمه در پرداخت هزینه‌های پاراکلینیکی مشکلاتی دارد که باید توجه جدی شود.
وی با اشاره به حدود ۱۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی در تبریز گفت: وجود یک ساختمان برای ارائه خدمات به این تعداد است و باید با ایجاد چندین شعبه در برای ارائه خدمات در چند نقطه شهر برنامه ریزی و راه اندازی شود.
- عدم پرداخت هزینه بیمه شدگان باعث بروز تشنج در مراکز کانون‌های شهرستانی شده است
رئیس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست به برخی مشکلات قرارداد بیمه مکمل درمان که هنوز پابرجاست اشاره کرد و گفت: عدم صدور کارت عضویت بیمه شدگان باعث سردرگمی بازنشستگان شده است که باید سریع اقدام عملی در این مورد صورت گیرد.
محمد مسگری با اشاره به عدم همکاری شرکت بیمه آتیه سازان حافظ گفت: عدم پرداخت هزینه بیمه شدگان، قصور در برخی مرکز درمانی، تاخیر در راه اندازی و تهیه مکان مناسب برای تحویل مدارک باعث بروز تشنج در مراکز کانونهای شهرستانی شده است.
-در چارچوب قرارداد و تعهدات بیمه‌ای به وظائف مهم خود در خدمت به بازنشستگان کوتاهی نخواهیم کرد
نماینده تام الاختیار مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ نیز در این نشست تصریح کرد: این مجموعه بنا دارد خدمات خود را به صورت مطلوب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمه شدگان ارائه کند که در این راستا برنامه‌های خوبی پیش بینی شده است.
علیجانی با تاکید بر اینکه در چارچوب قرارداد و تعهدات بیمه‌ای به وظائف مهم خود در خدمت به پازنشستگان کوتاهی نخواهیم کرد گفت: تلاش می‌کنیم تا مشکلات قانونی را که در چارچوب قرارداد بیمه آتیه سازان است حل کنیم.
وی گفت: در استان آذربایجان شرقی افراد تحت پوشش بیمه مکمل توسط این شرکت ۱۲۷ هزار نفر است که در مدت ۳ ماه نزدیک به ۱۵۰۰ نفر معرفینامه به بیمارستان صادر گردیده و نزدیک به ۵ هزار نفر مدارک درمانی خود را ارائه داده‌اند و پرداختی‌های مطلوبی انجام یافته که بایستی سرعت بیشتری پیدا کند.

کد N137407