گزارش مهر/

پیست اسکی همدان مستعد برگزاری مسابقات بین المللی/ تاریک دره میزبان رقابت های اسکی روی چمن