مهر گزارش می دهد؛

ناقوس مرگ کاروان های تجاری در شاهراه"ابریشم"/کهن ترین راه مواصلاتی جهان چشم به راه تجارت طلایی