آیت الله نعیم آبادی:

استقلال اقتصادی کشور وابسته به تولید است/ گره های کور هرمزگان در سفر رئیس جمهور باز شود