وزیر خبرداد:

حمایت ویژه وزارت راه و شهرسازی از بهسازی شهری

هرمزگان,آخوندی,راه و شهرسازی,سکونتگاه غیر رسمی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی از بهسازی شهری حمایت ویژه می كند، گفت: بهسازی شهری مورد تاكید این وزراتخانه است.

ایلنا: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی از بهسازی شهری حمایت ویژه می كند، گفت: بهسازی شهری مورد تاكید این وزراتخانه است.

به گزارش خبرنگار "ایلنا"، "عباس آخوندی" در حاشیه بازدید از سكونتگاه های غیر رسمی واقع در محله دوراهی ایسنی شهر بندرعباس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی از بهسازی شهری حمایت ویژه می كند، اظهار داشت: بهسازی شهری مورد تاكید این وزراتخانه است از این رو این سیاست با برنامه های تدوین شده ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در سكونتگاه های غیر رسمی برای ارتقای خدمات رسانی در بندرعباس، افزود: خوشبختانه فعالیت های انجام شده در این بخش رضایت بخش است و از آنجا كه وزارت راه و شهرسازی نیز سیاست بهسازی شهری را در دست اقدام دارد، انجام چنین فعالیت هایی در سكونت گاه های غیر رسمی بندرعباس ادامه خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی همچنین ضمن بازدید از فعالیت های فرهنگی در فرهنگسرای احداث شده در دوراهی ایسنی، عنوان کرد: احداث فرهنگسرا در سكونت گاه های غیر رسمی می تواند در ارتقا امنیت و خدمات عمومی نقش به سزایی داشته باشد.

"آخوندی" همچنین از نمایشگاه فعالیت های انجام شده و در دست اقدام راه و شهرسازی در سكونت گاه های غیر رسمی بندرعباس بازدید کرد.

بنابراین گزارش، وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان هرمزگان، از بندر شهید حقانی، بندر شهید باهنر، منطقه وی‍ژه اقتصادی شهید رجایی و راه آهن بندرعباس بازدید كرد.

کد N136494