گزارش خبری/

میلیونها اصله درخت بلوط "نیست" شد/ کارشناسان: در حال عارضه یابی هستیم