/همایش ملی مخاطرات محیط‌زیست زاگرس/

دولتی کردن عرصه‌های طبیعی بلای جان محیط زیست شد

رییس هیات مدیره توسعه پایدار و محیط‌ زیست گفت: بزرگترین متخصصان حفاظت از محیط زیست عشایر هستند.

به گزارش خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در لرستان، محمدتقی فرور بیان کرد: متاسفانه امروزه دیدگاهی که در حفاظت محیط‌ زیست به وجود آمده این است که جوامع بومی را مخرب و دشمن محیط‌ زیست می‌دانند.

وی اضافه کرد: این در حالیست که دامداران 10 تا 12 هزار سال است که در طبیعت زندگی می‌کنند و به نوعی متخصص جنگل‌ها هستند و می‌دانند چطور رفتار کنند که محیط اطرافشان زنده بماند.

پروفسور فرور با بیان اینکه باید بدانیم حفاظت از محیط‌ زیست چیست تا بتوان در این راستا کار کرد ادامه داد: حفاظت از محیط‌ زیست سه بعد دارد که شامل نگهداشت برای ابد، بهره‌برداری پایدار و احیای و بازسازی و می‌توان حفاظت را بهره‌برداری پایدار نامید.

رییس هیات مدیره توسعه پایدار و محیط‌ زیست تصریح کرد: در سیاست‌هایی که برای حفظ محیط‌ زیست به کار برده می‌شود به مواردی چون طرح تعادل دام و مرتع بر می‌خوردیم که این دیدگاه غلط است.

وی اظهار کرد: انسان امروز طی 50 سال اخیر با دولتی کردن عرصه‌های طبیعی آنها را روز زوال داشته و روز به روز این نابودی‌ها در حال افزایش هستند.

فرور تصریح کرد: طرح ملی شدن اراضی سیاست دولت آمریکا برای حذف تولیدکنندگان خود و صاحبان اصلی این قاره یعنی سرخپوستان بوده است.

رییس هیات مدیره توسعه پایدار و محیط‌ زیست افزود: برای حفاظت از محیط زیست باید از متخصصین استفاده کرد که در این بین بزرگترین متخصصان، جوامع بومی و عشایر هستند این افراد جز پاسدارترین اقشار جامعه بوده و باید از این ظرفیت و پتانسیل استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه حفظ طبیعت با اسلحه سیم خاردار به وجود نمی‌آید بیان کرد: تا زمانی که این دیدگاه عوض نشود و در حفاظت از طبیعت فرهنگسازی صورت نگیرد الگوهای توسعه درست نخواهد شد.

انتهای پیام

کد N136243